Den opmærksomme vej

Psykologiske samtaleforløb er for mennesker som har brug for at se nye muligheder igennem kontakt og dialog. Igennem fuld opmærksomhed er det intensionen at skabe større bevidsthed i psyken og kroppens tilstand og finde indre ro samt indsigt i den indre bevidsthed.

Kontakt Jens Hyldahl for samtaleforløb: Mobil: 27291363 eller mail: Jenshyldahl@contrazone.com

De psykologiske forløb og samtaler er baseret på mindfulness kognitivt metaniveau som metodisk er udviklet med afsæt i den buddhistiske filosofi og psykologi som en anerkendt metode indenfor vestens psykologi. Ved at give slip på dine destruktive tanker hjælpes du via nærværets opmærksomhed til at komme i kontakt med forskellige bevidsthedsniveauer som et led i en mentalt, kropslig og følelsesmæssig proces i at tilgive og forsone sig med fortid og være tilstede i nuet og se muligheder ind i fremtiden.

Ved at praktisere fuld opmærksomhed igennem en meditativ praksis forebygges det, at negative tanker og handlemønstre tager over i kriser i dit liv. Ved at bruge fuld opmærksomhed-meditation kan det yde beskyttelse mod at tanker og følelser kaprer ens indre liv som et gidsel af destruktive følelser. Det kan således også være med til at påvirke ens sindstilstand i en depression, i stressede livssituationer og øge dit nærvær vækstmuligheder i dig og dine relationer.

Selve tilgangen og metoderne er baseret Jon Kabat-Zinns forskning og Thich NHat Hanhs opmærksomhedspraksis og bøger samt Christina Schlander udgivelse Compassion-fokuseret terapi i praksis.

Se Inspiration: litteraturliste