Faglig baggrund

Cand. mag i psykologi og pædagogik

RUC

Konfliktmægler

Center for Konfliktløsning

Mindfulnessinstruktør

Kognitivgruppen i Aarhus

Gruppeanalyse og supervisor

Institut for gruppeanalyse

Litteraturliste

 • Andersson Hanne og Madsen Karin, 2016, Møder mellem offer og krænkeren
 • Antonowsky Aaron, 1987, Helbredets mysterium.
  Hans Reitzles Forlag
 • Birkemose Dorthe, 2013. Når gode mennesker handler ondt. Tabuet om forrådelse. Syddansk Universitetsforlag.
 • Brach Bækgaard Birgitte, 2011, kap 11. Sygepleje til den sindslidende patient med aggressiv. Janet Kragerup og Hanne Sletterød ( red) Psykiatrisk sygepleje. Forlaget Munksgaard.
 • Dalsgaard, C 2002, Værdsat – værdsættende samtaler i praksis,
  Psykologisk Forlag, København K.
 • Eide H & Eide, T 2007, Kommunikasjon i relasjoner: samhandling, konfliktløsning, etikk, Gyldendals Akademisk Forlag, København K
 • Foucault, Michael, Overvågning og straf.
 • Galtung, J 2003, Både og – en indføring i konfliktarbejde,
  Kagge Forlag, Oslo.
 • Gergen, K 2010, Relationel tilblivelse,
  Psykologisk Forlag, København K.
 • Green, W. Ross, 2009, Fortabt i skolen
 • Hammerich, E 2006, Konflikt og kontakt,
  Forlaget Hovedland, Højbjerg.
 • Hercksher Sveistrup M, 2010, Mindfulness manual til træning i bevidst nærvær. Hans Reitzels Forlag.
 • Honneth Axel, 2005, Behovet for anerkendelse,
  Hans Reitzles Forlag, København.
 • Illeris Knud, 2000. Læring – aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Paiget, Freud og Marx. Roskilde Universitetsforlag.
 • Jensen, Helle et al, 2012, Empati – det der holder verden samme
 • Juul Jesper, 2013. Aggression en naturlig del af livet.
  Akademisk Forlag.
 • Kabat-Zinn Jon, 2000. Lige meget hvor du går hen er du der – at leve med fuld opmærksomhed. Borgens Forlag.
 • Kabat-Zinn Jon, 1990, Full catastrophe living
 • Løgstrup K.E ,1991, Den etiske fordring, Gyldendal, København
 • Madsen B, Nordentoft M & Zøllner L 2003, Når selvmordet truer – livet til debat, Munksgaard, København.
 • McDonnell A. Andrew, 2010. Managing aggressive behaviour in care settings: Understading and applying low arousel approaches. Wiley Blackwell.
 • Munck-Hansen, 2005, Forstå og forebyg vold, Munksgaard, København
 • Møhl B & Schultz V, 2010, Den voldelige og aggressive patient. Simonsen E og Møhl B (red) Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels forlag, Købehavn.
 • Nordentoft M, 2010, Den suicidale patient. Simonsen E og Møhl (red) Grundbog i psykiatri, Hans Reitzels forlag, københavn.
 • Nordentoft M, 2009. Selvmord og selvmordsforsøg. Mors O, m.fl (red). Klinisk Psykiatri. 3 udg, Munksgaards, København.
 • Møller Bjarne, Brash Bækgaard Birgitte, Karen Pedersen (red), 2013. Konflikter og vold – en faglig udfording. ( Vold som udtryksform)
 • Plege Nethe, 2008, Mød konflikten – om konflikter på arbejdspladsen, Hans Reitzles forlag, København.
 • Risom Jens-erik, 2013. Mindfulness og meditation i liv og arbejde. Hans Reitzsels forlag.
 • Rosenberg B Marshall, 2004, Ikke voldelig kommunikation, Borgen, København
 • Rosenberg B Marshall, 2004 Det overraskende formål med vrede, Rosenlund forlag, Odense.
 • Rothschild Babette, 2000, Kroppen husker om krop og psyke i traumebehandling, klim
 • Schlander, Christina, 2020, Compassion-fokuseret Therapie i praksis
 • Sletterød Hannne, 2011 Psykiatrisk sygepleje, Munksgaard, Danmark
 • Thich Nhat Hanh, 1992,Skab ægte fred, stop volden i dig selv, i din familie i samfund. Borgen
 • Thich Nhat Hanh, Anger: buddist wisdom for cooling the flame
 • Vindeløv, V, 2004, Konfliktmægling, jurist- og økonomforbundets forlag, København.
 • Visholm Steen, 2004, psykodynamiske organisationspsykologi, Hans Reitzels forlag, København.
 • Zehr, Howard, 2008, Genoprettende ret